HOME 

 CONTEXT.SCANNER 

 

 BUZZ.RESEARCH 

CLIENTS

CONTACT

     

 

Context Scanner      

Klicka för demo 

 

 

Context Scanner är ett bild och ljud-baserat verktyg som undersöker hur respondenter associerar kring varumärken, produkter eller koncept. Verktyget är helt web-baserat och bygger på att respondenten väljer ut en serie bilder och ljud som han eller hon mest förknippar med det varumärke som undersöks.

 

Metoden bygger på projektiv teknik (http://www.esomar.org/index.php/glossary-p.html) men är en vidareutveckling och systematisering av de bild-associeringstest som används inom fokusgrupper och djupintervjuer.

 

Context Scanner är i grunden en kvalitativ metod men som genererar resultat som är statistikt signfikanta för större populationer. Detta gör att verktyget kan användas för hypotesprövning och att resultat kan jämföras mellan målgrupper, varumärken och över tid (tracking). Närmast global täckning och snabba svarstider är andra fördelar med Context Scanner.

 

 

 

Vad kan Context Scanner användas till?

 

Våra kunder använder Context Scanner för att svara på frågor som:

 

Hur ser våra konsumenter på vårt varumärke?

 

Hur ser konsumenter på våra konkurrenter?

 

Uppfattas vi olika i olika länder?

 

Uppfattar våra medarbetare vårt varumärke på samma sätt som våra kunder?

 

Har vår nya kampanj förändrat synen på vårt varumärke?

 

Är det sannolikt att vår kommande kampanj kommer att förändra synen på vårt varumärke?

 

Hur används Context Scanner?

 

Context Scanner kan användas både i undersökningar som sker utan någon specifik hypotes och i undersökningar där man har en eller flera hypoteser som man vill testa. Beroende på syftet med undersökningen görs konfigurationer av verktyget så att relevanta och robusta resultat säkerställs.

 

Hur ser arbetsprocessen ut?

 

Alla Context Scanner projekt sker i fem steg.

 

-         Analys av frågeställning.

-         Konfiguration av verktyg (bildval) och paneler.

-         Datainsamling.

-         Analys av resultat och implikationer.

-         Presentation av resultat, implikationer och utvärdering av undersökningen.

 

Kontakta oss för att få veta mer om Context Scanner

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Context Scanner genomför marknadsundersökningar och konsumentstudier. Vi är inriktade på att undersöka hur varumärken uppfattas och våra kunder återfinns ofta inom konsumentvaru- och serviceindustrin.

 

Våra två huvudprodukter är Context Scanner TM och Buzz Scanner. Mer information om dessa finner du under respektive produkt.